Category Archives: Anotasi

Anotasi

12 Maret 2012, kategori Anotasi

1991, Hisab dan Rukyat untuk Menentukan 1 Syawal 1411 H, artikel ini ditulis oleh Imam Mahdi Ridwan dan dimuat dalam harian Jawa Pos, 1991. Dalam tulisannya, Imam Mahdi menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam menetapkan awal Ramadan dan Syawal. Artikel ini juga dilengkapi hasil perhitungan falak dengan menggunakan markaz Tanjung Kodok, Lamongan- Jawa Timur....

11 Maret 2012, kategori Anotasi

1981, Syarhu ad-Dairah al-Hindiyah fi Ma’rifati Samti al-Qiblah, buku ini ditulis oleh Husein al-Husaini al-Khalkhali diterbitkan oleh Jami al-Huquq Mahfudzah. Buku ini menjelaskan secara ringkas tentang arah kiblat meliputi pengertian, cara mengetahui arah kiblat, cara mengetahui waktu zawal, dan hal-hal lain yang terkait dengan persoalan awal waktu salat....

11 Maret 2012, kategori Anotasi

1973, Waktu2 Shalat dan Puasa di Pelbagai tempat di Permukaan Bumi, artikel ini ditulis oleh H. Basit Wahid dan dimuat dalam majalah Suara Muhammadiyah, No. 20 Th. Ke-53. Tulisan ini menjelaskan secara detail persoalan waktu. Menurutnya, kaum muslimin seharusnya tidak menggunakan Greenwich Mean Time (GMT) tetapi menggunakan Mekah Mean Time (MMT) atau Sa'ah Mu'addalah al-Makiyyah....

11 Maret 2012, kategori Anotasi

1951, Al-Qiblah fi Nushush 'Ulama asy-Syafi'iyah fima Yata'allaqu bi Istiqbal al-Qiblah asy-Syar'iyah Mauqulah min Ummuhat Kutub al-Mazhab, buku ini merupakan karya Syekh Taher Jalaluddin ditulis dalam dua bahasa (Arab dan Melayu). Pertama kali diterbitkan pada tahun 1951 oleh Mathba'ah Az-Zainiyah, Taiping. Buku ini membahas tentang persoalan arah kiblat dan mendapat respons positif dari kalangan ulama....