Category Archives: Peristiwa

Peristiwa

06 Oktober 2016, kategori Peristiwa

Hingga Awal Oktober 2016 ada dua peristiwa bersejarah tentang kalender Islam yaitu Konferensi Turki 2016 yang menghasilkan Kalender Islam Global dan Muzakarah MABIMS di Malaysia yang menghasilkan Neo-Visibilitas Hilal MABIMS. Pada sistem Kalender Islam Global seluruh dunia memulai awal bulan kamariah pada hari yang sama dengan kriteria visibilitas hilal....

09 Mei 2016, kategori Peristiwa

Pada hari Rabu 19 Rajab 1437/27 April 2016 yang lalu diselenggarakan Majelis Muzakarah “Aplikasi Ilmu Falak dalam Mempererat Ukhuwah Islamiyah” di Aula Buya Hamka Masjid Agung Al-Azhar Jakarta. Kegiatan tersebut dihadiri berbagai instansi dan ormas Islam sekitar Jakarta dengan menghadirkan narasumber Prof. Dr. Susiknan Azhari, Drs. H. Slamet Hambali, M.Si, dan Prof. Dr. Thomas Djamaluddin....

06 Januari 2016, kategori Peristiwa

Dalam Ephemeris Hisab Rukyat yang dikeluarkan Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI dijelaskan bahwa pada tahun 2016/1437 akan terjadi empat peristiwa gerhana yaitu dua gerhana Matahari dan dua gerhana Bulan....

01 Desember 2015, kategori Peristiwa

Pada hari Kamis 7 Safar 1437 bertepatan dengan tanggal 19 November 2015 diselenggarakan “International Conference on Astronomy in the Muslim World 2015” oleh Persatuan Falak Syar’i Malaysia (PSFM) di Auditorium Perpustakaan & Bangunan Pentadbiran Universiti Tenaga Nasional Bangi Selangor Malaysia. Kegiatan ini sebagai kado ulang tahun 30 tahun lahirnya PSFM....

09 Januari 2014, kategori Peristiwa

Berbagai media massa melaporkan bahwa awal bulan Rabiul awal 1435 terjadi perbedaan. Sebagian harian yang terbit di kawasan Timur Tengah menyebutkan bahwa awal bulan Rabiul awal 1435 H jatuh pada hari Kamis 2 Januari 2014....