Category Archives: Tokoh

Tokoh

02 Februari 2013, kategori Tokoh

Moedji Raharto, Dr. H. : Seorang astronom yang menaruh perhatian pada Islamic Calendar, lahir di desa Ponggok, Blitar, Jawa Timur pada hari Senin, 8 November 1954 M/13 Rabi'ul akhir 1374 H. Putra pertama dari pasangan Moekadji dan Moetingah. Mengikuti pendidikan Sekolah dasar di SD GIKI Diponegoro Surabaya, tahun 1960-1966 M/1380-1386 H....

05 Januari 2013, kategori Tokoh

Mohhd. Khair bin Hj. Mohd Taib : Ahli Astronomi Islam, dilahirkan di Alor Setar, Kedah Malaysia pada tanggal 23 September 1922 M/1341 H. Memperoleh pendidikan awal ilmu astronomi Islam secara tradisional dengan menggunakan alat rubu' mujayyab pada tahun 1936 M/1355 H di Madrasah al-Islamiyyah, Limbon Kapal, Alor Setar Malaysia dibawah pimpinan almarhum Syekh Wan Sulaiman (Syekh al-Islam Negeri Kedah)....

18 Agustus 2012, kategori Tokoh

Ibrahim Hosen, Prof., K.H, LML, dilahirkan di Bengkulu 1 Januari 1917. Alumnus Fakultas Syari’ah Universitas Al-Azhar Cairo Mesir. Ia tercatat sebagai rektor IAIN Raden Fatah Palembang (1964-1966), Ketua Majelis Ulama Indonesia, Pendiri Perguruan Tinggi Ilmu Qur’an, dan Pendiri Institut Ilmu Qur’an....

02 Juli 2012, kategori Tokoh

Moh. Djindar Tamimiy, salah seorang tokoh Muhammadiyah dilahirkan di Yogyakarta pada hari Sabtu, 28 Juli 1923 M/ 1 Safar 1342 H dan meninggal dunia pada hari Senin, 29 April 1996 M/ 11 Zulhijah 1416 H pukul 21.5 WIB di rumahnya jl. Nyai A. Dahlan No. 25 Yogyakarta....

02 Juli 2012, kategori Tokoh

Muhammad Shaleh Abdul Aziz al-Ujairy : Salah seorang ahli astronomi Islam, dilahirkan di Kuwait pada tahun 1921 M/1340 H. al-Ujairy dianggap sebagai tokoh perancang Kalender Islam Kuwait. Kalender Islam hasil karyanya memuat data awal bulan kamariah secara lengkap disertai gambar posisi hilal setiap awal bulan kamariah. Hal ini berbeda dengan kalender-kalender Islam yang beredar di dunia Islam....