Pendiri “Persatuan Falak Syarie Malaysia”

05 Januari 2013

Mohhd. Khair bin Hj. Mohd Taib : Ahli Astronomi Islam, dilahirkan di Alor Setar, Kedah Malaysia pada tanggal 23 September 1922 M/1341 H. Memperoleh pendidikan awal ilmu astronomi Islam secara tradisional dengan menggunakan alat rubu’ mujayyab pada tahun 1936 M/1355 H di Madrasah al-Islamiyyah, Limbon Kapal, Alor Setar Malaysia dibawah pimpinan almarhum Syekh Wan Sulaiman (Syekh al-Islam Negeri Kedah). Pada tahun 1941 M/1360 H memperoleh bimbingan tentang astronomi Islam dari Syekh Thaher Jalaluddin al-Azhari di Kuala Kangsar-Perak dengan menggunakan kaidah matematika modern. Beliau merupakan salah seorang penggagas berdirinya Persatuan Falak Syarie Malaysia (7 Oktober 1983). Berdirinya perkumpulan ini dimaksudkan untuk mengumpulkan semua pakar dan peminat ilmu astronomi Islam dan wahana bertukar pikiran. Dalam perkembangannya Persatuan Falak Syar’i Malaysia mendirikan portal tentang astronomi Islam. Portal ini diresmikan pada saat seminar astronomi Islam dengan tema “Ilmu Falak Menyongsong Zaman, Menjana Tamadun” pada tanggal 14 Juli 2007 di Kampus Universiti Tenaga Nasional (UNITEN), Bangi, Selangor, Malaysia. Kehadiran portal ini juga sangat membantu mempromosikan isu-isu baru seputar astronomi Islam. Karya Mohd. Khair yang berkaitan dengan astronomi Islam adalah Takwim Istilah (Hijrah Masihi) 1401-1500 H/1980-2077 M, Takwim Hijriah Khairiah, Taqwim Syamsi dan Qamari, dan Anak Bulan Ramadhan tetap ada di kaki langit walaupun berlaku ghaim.

Bukit Angkasa, 19 Safar 1434/2 Januari 2013, pukul 22.00 WIB

Susiknan Azhari

Sumber Foto : Dokumen Museum Astronomi Islam

Leave a Reply