Perancang "Kalender Islam" Kuwait

02 Juli 2012

Muhammad Shaleh Abdul Aziz al-Ujairy : Salah seorang ahli astronomi Islam, dilahirkan di Kuwait pada tahun 1921 M/1340 H. al-Ujairy dianggap sebagai tokoh perancang Kalender Islam Kuwait. Kalender Islam hasil karyanya memuat data awal bulan kamariah secara lengkap disertai gambar posisi hilal setiap awal bulan kamariah. Hal ini berbeda dengan kalender-kalender Islam yang beredar di dunia Islam. Menurut penuturan Muhammad Ahmad Isaway dalam bukunya yang berjudul Sirah ad-Duktur Salih al-Ujairy, bahwa guru al-Ujairy yang banyak memengaruhi pemikirannya di bidang astronomi Islam adalah Husein Mahmud Najm, Abdurrahman Qasimi al-Hajjiy, Abdul Hamid Samahah, Muhammad Jaballah, Abdul Hamid Mursiy, Abdul Fatah Wahid Ahmad, dan Muhammad Ahmad Sulaiman. Al-Ujairy merupakan tokoh astronomi Islam yang disegani di kalangan dunia Islam beliau aktif dalam pertemuan nasional maupun internasional dalam rangka penyatuan Kalender Islam Internasional, seperti Mu’tamar Tauhid Awail asy-Syuhur al-Qamariyah yang dilaksanakan di Kuwait pada tanggal 23-28 Muharam 1393 H/ 26 Februari – 3 Maret 1973, Mu’tamar Tahdid Awail asy-Syuhur al-Qamariyah di Turki pada tanggal 26-29 Zulhijah 1398 H/ 27-30 Nopember 1978 M, dan Konferensi yang bertajuk “Jadaliyah al-‘Alaqah baina al-Fiqh wa al-Falaki” yang diselenggarakan di Lebanon pada tanggal 10 – 12 Rabi’ul awal 1431 H/ 25-26 Februari 2010. Adapun karya tulisnya di bidang astronomi Islam adalah : Durusu al-Falakiyah lil Mubtadiin (1978/1399), Ilmu al-Miqat (1988/1409), al-Mawaqit wa al-Qiblah (1988), at-Taqwim al-Hijry wakaifa Yahsibu (1988), at-Taqwim Qadiman wa Haditsan (1992/1413), Jadwal al-Waqt (2000/1421), dan Daurah al-Hilal (2000/1421).

Bukit Angkasa, 12 Syakban 1433 H/ 2 Juli 2012 M, pukul 3.30 WIB

Susiknan Azhari

Sumber Foto : Dokumen Museum Astronomi Islam

Leave a Reply